Myślę, że przyda się takie podsumowanie. Poniżej pełna lista omówionych tematów lekcji o WPF.
Jeżeli coś jeszcze dojdzie postaram się pamiętać, aby ją zaktualizować.

 1. Typy aplikacji
 2. Routed & Attached events
 3. Komendy
 4. PageBased navigation
 5. Page functions
 6. Ustawienia aplikacji
 7. Dispatcher
 8. Przyciski
 9. Kontenery (Label, ToolTip)
 10. GroupBox, Expander
 11. ListBox
 12. ListBox – sortowanie, grupowanie i filtrowanie
 13. ComboBox
 14. ListView
 15. TabControl, Menu
 16. TreeView, ToolBar, StatusBar
 17. Visibility, Padding & Margin, Height & Width
 18. Justowanie, Justowanie treści, FlowDirection
 19. Transformacje – Rotacje, Translacje, Przekrzywienia
 20. Canvas, StackPanel, WrapPanel, DockPanel
 21. Grid
 22. Integrate WinForms i WPF
 23. User Controls
 24. CustomControls
 25. Drawings
 26. Geometry
 27. Kształty za pomocą łańcuchów znaków, Pens
 28. Visuals
 29. Shapes
 30. Brushe
 31. Wstęp do 3D
 32. Transformacje 3D
 33. Światła
 34. FlowDocument
 35. Multimedia
 36. Zasoby
 37. DataBinding
 38. ValueConverters, DataTemplate
 39. Binding – Walidacja danych
 40. Style
 41. Triggers
 42. Animacje w C#
 43. Animacje w XAML
 44. Deplyoment

Dodatkowo:

Founder of Octal Solutions a .NET software house.
Passionate dev, blogger, occasionally speaker, one of the leaders of Wroc.NET user group. Microsoft MVP. Podcaster – Ostrapila.pl