Bawię się ostatnio coraz częciej .NET 4 (po dośc długiej przerwie spowodowanej to chorobą to innymi sprawami) i co raz odkrywam nowości, które zostały dodane w tej wersji frameworka. Dziś kilka z nich: string.IsNullOrWhiteSpace – dodana metoda sprawdzająca czy dany łańcuch znaków jest Null’em bądź zawiera tylko i wyłącznie białe znaki (także pusty) Environment.Is64BitOperatingSystem – […]